Jazykové kurzy

Kurzy angličtiny v Brně

V Amigas používáme Callanovu metodu.

Callanova metoda je založena na principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Lektor/ka vede tzv. kontrolovanou konverzaci, kdy klade otázky a student na ně odpovídá. Studenti jsou „nuceni“ mluvit anglicky už od první hodiny. Zároveň opakuje každou lekci tolikrát, než všichni studenti rozumí otázkám, když mluví vysokou rychlostí.

Metoda klade důraz na důsledné opakování a rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči. Cílem je plynulé mluvení bez přemýšlení stejně jako v rodném jazyce. Pomocí této metody se lze anglicky naučit skutečně až 4 x rychleji než je běžné.